Regulamin

Wszystkie prezentowane przedmioty są wykonywane ręcznie bez zautomatyzowanych technologii oraz linii produkcyjnych, dlatego produkt który otrzymasz może nieznacznie różnić się od prezentowanego w ofercie. Drobne różnice wynikają z ręcznego procesu wytwarzania, a także naturalnych różnic w usłojeniu czy kolorze drewna. Dzięki temu każdy przedmiot wychodzący z naszego warsztatu jest niepowtarzalny i to jest piękne!

 

Sprzedającym jest firma WIÓROWNIA MIKOŁAJ SIEMIŃSKI z siedzibą w BOGDANOWIE, adres: BOGDANOWO 11o/6 64-600 OBORNIKI WLKP., o numerze NIP 9562315713, REGON 363640304, adres e-mail kontakt@wiorownia.pl, zwany dalej „Sklepem”.


§ 1 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, drogą mailową lub poprzez konwersację na stronie https://www.facebook.com/wiorownia/.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 5. Wszystkie prezentowane produkty są przedmiotami za zamówienie (chyba, że przy konkretnym produkcie napisano inaczej).
 6. Realizacja zamówienia następuje w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.
 7. Czas realizacji zamówienia to 7-14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty przez Sklep.

§ 2 Płatności

 1.  Zapłata za towar następuje poprzez przelew bankowy na rachunek podany przez Sklep.
 2. Nie ma możliwości zamówienia towaru z opcją „za pobraniem”.

§ 3 Dostawa

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, podany drogą mailową lub w konwersacji na stronie https://www.facebook.com/wiorownia/. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wyspecjalizowanych firm kurierskich. Istnieje także możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
 3. Koszt dostawy zamówionych produktów pokrywa Klient.
 4. Kupując towar Klient udziela Sklepowi pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską na dostarczenie przesyłki.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Zwrotowi nie podlegają produkty dostosowane do indywidualnych wymagań Klienta oraz na indywidualne zamówienie Klienta.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania Sprzedającego o fakcie odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 4. Zwrotowi podlegają tylko i wyłącznie produkty w nienaruszonym stanie i oryginalnym opakowaniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku oryginalnego opakowania Sklep może nie przyjąć zwrotu.
 5. Koszt dostawy zwracanego przedmiotu pokrywa Klient.
 6. W przypadku zwrotu towaru (pod warunkiem opisanym w punkcie 4) Sklep zwróci Klientowi pieniądze na rachunek bankowy Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.

§ 5 Procedura reklamacji

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mailowy Sklepu.
 3. Składając reklamację należy wysłać reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedającego.
 4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep naprawi lub wymieni reklamowany na nowy, pełnowartościowy towar.
 5. Klient traci uprawnienia określone w punkcie 4 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
Facebook
Instagram
Napisz do nas!